www.rodinne-domy.cz/betonstavby

Betonové stavby Group s.r.o.

Vedení a technická přípava:

Předslav čp.101 (budova ZD)
P.O.BOX 213
339 01 Klatovy
 
tel:+420 376 315 115,
+420 376 314 246
tel./fax:    +420 376 315 654
e-mail:betonstav@telecom.cz   

 
Výroba, odbyt, doprava, fakturace:

Předslav čp. 99
339 01 Klatovy
 
tel./fax:    +420 376 695 496
mobil:+420 601 263 476

Kontaktní osoby:
 
p. Bína

 
foto dům1

foto dům2


Naše firma, která působí na trhu již déle než šest let se zabývá výrobou stavebního materiálu vhodného k použití pro kompletní hrubou stavbu od základů až po krov. Zároveň je firma schopna dodat a realizovat dům kompletně na klíč nebo pouze v hrubé stavbě podle požadavků odběratele.

Při této činnosti používáme výhradně materiály z vlastní výroby , které lze rozdělit na následující základní typy :

Obvodové zdivo - termoizolační betonové tvárnice systému IZO PLUS s průběžnou polystyrenovou (styroporovou) vložkou tloušťky 100 mm (rovné, rohové, rohové 45º, překladové a věncové) s tepelným odporem R= 2,72 m²K/W při tloušťce zdiva pouze 300 mm. Tvárnice IZO PLUS je vyrobena z přírodních napálených materiálů (kamenivo, písek, cement a průběžné polystyrenové vložky). Neobsahuje škodlivé látky a je zdravotně nezávadná. Při stavbě ocení stavebník především nízkou pracnost a hmotnost zdiva, nízkou pořizovací cenu a vysokou únosnost umožňující výstavbu objektů až do čtyř podlaží.Obvodové zdivo

Vnitřní zdivo - jde o nosné betonové tvárnice pro zdivo tloušťky 250, 300 a 400 mm a tvárnice příčkové určené ke zdění vnitřních příček tl. 100 a 150 mm. Příčkovky lze také požít k obezdívkám hydroizolací.

Základové zdivo - bednicí dílce - tzv. ztracené bednění, které se používá pro stavbu základů tl. 200, 300 a 400mm. Tyto tvárnice je možné použít i ke stavbám opěrných zdí, nosných stěn sklepů, jímek, bazénů atd.

Stropní konstrukce - jedná se o filigránové stropní trámce doplněné betonovými vložkami, popřípadě destičkami systému BS PLUS. Po zabetonování krycí deskou tl. 40 - 50 mm vytvoří stropní konstrukci tl. 220 - 230 mm pro běžné bytové zatížení až do světlosti 6,90 m, případně pro větší rozpětí (až 8,30 m) konstrukci BS PLUS MAX o tloušťce stropu 290 - 300 mm.

Stropní konstrukce

Prvky zahradní architektury - při dokončovacích pracích ( např. opěrné zdi, dělicí stěny, vegetační zídky, zpevnění terénu) firma používá z vlastní produkce betonové svahovky BS FLOR, betonové žlabovky, zahradní obrubníky, betonové kostky atd.

Tyto prvky jsou k dodání v různých barevných provedeních.

 
Prvky zahradní architektury

Z ostatních použitých materiálů v nabízených stavbách firma většinou volí klasické malty a omítky, keramické obklady (CHKZ Chlumčany, HOB Horní Bříza ), dřevěný vázaný krov a betonovou střešní krytinu (např. BRAMAC nebo KM Beta ). Izolace, okna, dveře a oplechování, to vše podle požadavku zákazníka.

Ke svému výrobnímu programu zajišťujeme kompletní poradenský servis - cenové nabídky, výpočty jednotlivých kusů, návrhy stropních konstrukcí. Samozřejmostí je i doprava veškerého materiálu přímo na stavbu.

Naše firma nabízí dodávku projektových dokumentací k rodinným domům BS VARIACE I. až IV. V případě zájmu je možno tuto dokumentaci odkoupit za cenu od 16.000,- Kč + 5%DPH (cena za 5 paré PD). Projektová dokumentace je zpracována jako prováděcí stavební dokumentace včetně ZTI, neosahuje pouze dokumentaci k inženýrským sítím (v projektu pouze orientačně) a dokumentaci elektro a topení (toto je možné objednat zvlášť za cenu do 2.500,-Kč za jedno řemeslo). Doba dodání PD od podpisu smlouvy je cca 3 týdny až 1 měsíc, tj. doba pro zpracování alt. dispozičních změn - pohyby příček, osazení do terénu, změny velikostí otvorů, alt. podsklepená varianta, přistavěná garáž atd.

Tyto případné změny jsou cenově řešeny individuálně, výsledný cenový nárůst je cca 10 - 25 % z ceny výchozí projektové dokumentace (dle rozsahu úprav). Při podpisu smlouvy je účtována záloha 5000,- Kč, doplatek tj. 11000,- Kč je splatný při převzetí projektové dokumentace. Tato projektová dokumentace je zpracovávána na náš kompletní výrobní sortiment (tj. tvárnice, stropy, příčky atd.), na jiný stavební materiál projektovou dokumentaci nezajišťujeme.

Naše firma rovněž vyhotovuje veškerou projektovou dokumentaci dle požadavků zákazníka - dle dodaných studií, orientačních plánků, obrázků atd. Cena této dokumentace se pohybuje dle náročnosti od cca 18000 - 25000,- Kč - prováděcí PD. Studie pro tyto atypické projekty jsou vytvářeny ve vizualizačním programu ARCON, při osobní návštěvě v naší firmě je po cca hodinové konzultaci s naším architektem možnost vytvoření této studie v 3D prostoru, tudíž je možné si výsledný efekt prohlédnout popř. „projít“ tak, aby bylo možné si udělat reálný názor na vámi zamýšlenou stavbu. Toto je možné samozřejmě i u naší typové dokumentace.

Dále můžeme nabídnout spolupráci při výstavbě buď našeho typového domu alt. zajišťujeme realizace staveb dle projektové dokumentace stavebníka. Tuto spolupráci je možné rozdělit do dvou částí.

V případě, že se rozhodnete stavět svépomocí nabízíme spolupráci formou šéfmontáže. Naši pracovníci v tomto případě na stavbě provedou názorné založení stavby včetně zaškolení   pracovníků, kteří budou stavbu provádět, částečnou montáž stropní konstrukce alt. částečnou montáž základů při použití našich bednících dílců, toto lze označit výpomocí a stavebním dozorem při výstavbě hrubé stavby. Ocenění této služby je vždy individuální podle domluveného rozsahu, vše na základě smlouvy o šéfmontáži, kterou zasíláme při nabídkovém řízení.

Dále realizujeme dodávky hrubých staveb rodinných domů, popř. stavby na klíč. Základní přehled a ocenění ceny montáže jsou stanoveny v přiloženém nabídkovém listu pro naše základní typové domy. Pro stavbu dle dokumentace stavebníka se nabídkové ceny stanovují individuálně bez příplatku za atyp. V případě uzavření dohody o této formě spolupráce se vše řídí příslušnou smlouvou o dílo.

Dodací lhůty našich výrobků jsou v současné době následující:

Tvárnice IZOPLUS a ostatní tvárnice cca 3 - 5 dní , stropy BS PLUS a BS PLUS MAX cca do 10 - 15 dní od písemného objednání. Doba realizace hrubé stavby, včetně základové desky, je cca 2 - 3 měsíce, dle rozsahu.

Ceny našich výrobků lze považovat za výchozí bod k jednání - poskytujeme slevy množstevní, slevy za roční součet, slevy za platbu předem atd., dále jsme schopni na vzdálenosti nad 100 km vytěžovat dopravu, která je následně účtována jako jednosměrná s případným přejezdem do místa vytížení. V měsíci září a říjnu přiznáváme na odběr kompletního materiálu na rodinný dům slevu 8% nad rámec ostatních domluvených slev (tj. min odběr obvodového zdiva + stropní konstrukce).

Typy námi nabízených rodinných domů:

BS – VARIACE I

Zastavěná plocha 95 m²
Obestavěný prostor 720 m²
Užitková plocha 160 m²

Cena materiálu vč. dopravy do 150 km= 267.568,70 ,- Kč

Dodávka hrubé stavby do 150 km  =  1.081000,- Kč

Investiční náklady cca 2.300 900,- Kč (stavba na klíč)

BS – VARIACE I

 

BS – VARIACE II

Zastavěná plocha 141 m²
Obestavěný prostor 839 m²
Užitková plocha 211 m²

Cena materiálu vč. dopravy do 150 km =  261.818,70 ,- Kč

Dodávka hrubé stavby do 150 km  =  1.259 000,- Kč

Investiční náklady cca 2.680 200,- Kč (stavba na klíč)

BS – VARIACE II

 

BS – VARIACE III

Zastavěná plocha 69 m²
Obestavěný prostor 516 m²
Užitková plocha 114 m²

Cena materiálu vč. dopravy do 150 km = 198 018,50 ,- Kč

Dodávka hrubé stavby do 150 km  =  775 000,- Kč

Investiční náklady cca 1.650 500,- Kč (stavba na klíč)

BS – VARIACE III

 

BS – VARIACE IV

Zastavěná plocha 98 m²
Obestavěný prostor 665 m²
Užitková plocha 140 m²

Cena materiálu vč. dopravy do 150 km =  234 760,60 ,- Kč

Dodávka hrubé stavby do 150 km  =  998 000,- Kč

Investiční náklady cca 2.130 900,- Kč (stavba na klíč)

BS – VARIACE IV

Hrubá stavba obsahuje:

Základní cena vychází ze standartního provedení, neobsahuje přípojky inženýrských sítí, zemní práce a terénní úpravy. Tyto práce si zajišťuje investor sám.

Výše uvedené ceny zahrnují dodávku (v případě hrubé stavby):

- základové desky včetně základových pasů a hydroizolací
- hrubou stavbu z materiálu firmy BS GROUP s.r.o. Klatovy
- dřevěný zbíjený krov + střešní krytina BRAMAC ( alt. KM BETA) , oplechování
- veškeré tepelné a zvukové izolace
- schodiště ŽB ( alt. kovové nebo dřevěné)
- okna ( plastová popř. dřevěná s izol. dvojskly), ocel, zárubně
- komínové těleso
- betony
- přepravní náklady ( cena do 150 km , dále dle tarifu), montáž, diety

Výše uvedené ceny jsou stanoveny jako orientační, přesné cenové = kalkulace budou zákazníkovi předloženy po specifikaci zadání, vzdálenosti místa stavby, sjednaných prací atd.

 

Pomocí následujícího dotazníku nás můžete okamžitě kontaktovat

Vaše přání:

  mám zájem o zaslání písemné nabídky rodinných domů
  mám zájem o dodání stavebních materiálů
  mám zájem o projektovou dokumentaci
  mám zájem o zaslání prospektů k výrobkům firmy Betonové stavby Group s.r.o.

  kontaktujte mě za účelem domluvení případné stavby rodinného domu

Další sdělení, upřesnění Vašeho přání:

Kontaktní údaje:

   Jméno a Příjmení
   Ulice a čp.
   PSČ a město
   Telefon
   Mobil
   E-mail

Dotazník bude odeslán po stisku tlačítka    

 

Těšíme se na Vaši návštěvu


Copyright © GALANCE , internetové vydavatelství  -  katalogový oborový server - www.rodinne-domy.cz

^ NAHORU